WORKSHOP: POSTAV ZMĚNU ANEB POSUŇ SVOU ORGANIZACI DO NOVÉ DOBY

Menší změna či větší transformace podnikání mají jedno společné – někdo musí říct kam jdeme a jakými kroky se tam dostaneme. Udržitelnost ve firmách málokdy ztroskotá na vizi ale často na exekuci. Pomocí kostiček LEGO, hraní a vzájemného sdílení srovnáme myšlenky i kroky k větší udržitelnosti.

UHLÍKOVÉ KREDITY CARBONEG

Projekt Carboneg zajišťuje ukládání uhlíku do půdy podporou přechodu zemědělců na regenerativní hospodaření. Na základě naměřeného přírůstku uhlíku v půdě vydáváme uhlíkové kredity firmám, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, ale z technologických důvodů nejsou schopni se dostat na nulové emise v celém scopu 1-3.

JAK SDÍLENÍ A PŮJČOVÁNÍ HRAČEK POMÁHÁ PLANETĚ?

Víte, kolik hraček dostane malé dítě během roku? A kolik z nich se po čase jen válí ve skříních a na půdách, případně se vyhazuje? V prezentaci se s Vámi podělím o mé zkušenosti (sám jsem otcem 3 malých dětí) a jak se toto téma snažíme řešit v našem projektu Toys and Stories – první online půjčovna rozvojových hraček v ČR.

JAK VYTVOŘIT SVĚT BEZ ODPADU V POTRAVINÁŘSTVÍ

Naší vizí je svět, ve kterém se podniká s úctou k přírodním zdrojům, lidem a zároveň ekonomicky úspěšně. K takovému světu patří minimalizace odpadu. Pracujeme efektivně, nevytváříme zbytečný materiál, který po krátké době vyhodíme a hledáme cesty, jak dále zpracovávat různé suroviny. I proto rozvíjíme projekty s cílem minimalizace odpadu – bezobalový prodej a cirkulární pečení. Našimi projekty se nám přímo podařilo předejít tomu, aby se z více než tuny kvalitního jídla stal odpad. Rozvíjíme i moderní bezobalový prodej, kterým chceme ročně ušetřit kilogramy plastu a papíru, které používáme jako obalový materiál.

SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH DVOJČAT

Vytváření digitálních dvojčat a jejich používání online a prostřednictvím technologií AR a VR v nadcházejících letech výrazně pomůže snížit uhlíkovou stopu. Podívejme se napříč všemi odvětvími na e-commerce, vzdělávání, umění, školení zaměstnanců a virtualizaci obecně: snížení míry návratnosti, eliminace cestování, pokud je to možné, výrazné snížení potřeby zasílání předmětů. To jsou témata, která přicházejí s 3D digitálními objekty – digitálními dvojčaty.

EKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI ESG

Během 15min přednášky chci ukázat mnohé ekonomické a makroekonomické souvislosti ESG jako cenu peletek, smrkového dřeva vc kůrovcového, ceny námořní přepravy, solárních panelů, lithia, emisní povolenky, očekávanou cenu elektřiny v létě a poledne, dopad odklonu Německa od jádra, přenosového sítě elektřiny v Evropě. Prostě realisticky a pozitivně ukázat cestu k dekarbonizaci Evropy a vyspělého světa.

KOMPOSTOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ VE FIRMĚ? JDE TO

40 % toho, co házíme do „směsi“, jsou organické zbytky. Končí na skládkách, kde svým rozkladem uvolňují do atmosféry
skleníkové plyny nebo ve spalovách. Přitom z nich snadno můžeme vytvořit zdroj živin, tolik potřebný pro unavenou půdu.
Stačí je oddělit. Třídit a kompostovat můžeme všichni, dokonce i ve firmách, institucích nebo v gastroprovozech, což od
ledna roku 2021 vyžaduje i Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Proč to má smysl? A jak velký dopad můžete pouhým tříděním bioodpadu s kolegy vytvořit?